Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Chuẩn tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa”

==Nội dung==
Bài nên nêu ra thông tin đảm nhiệm những chức vụ nào thì được phong hàm Chuẩn tướng, hơn là một danh sách các chuẩn tướng (chỉ cần là một mục của bài) rồi kể lể ông này chết trận, ông kia tự tử, bê nguyên từ cuốn Lược sử quân lực... ra. [[Thành viên:Phương Thế Ngọc|Phương Thế Ngọc]] ([[Thảo luận Thành viên:Phương Thế Ngọc|thảo luận]]) 00:15, ngày 7 tháng 2 năm 2015 (UTC)
 
==Năm bắt đầu đặt ra hàm này==
Là 1963 (như trong bài Chuẩn tướng) hay 1964 (như trong bài này ban đầu)? [[Thành viên:Phương Thế Ngọc|Phương Thế Ngọc]] ([[Thảo luận Thành viên:Phương Thế Ngọc|thảo luận]]) 00:21, ngày 7 tháng 2 năm 2015 (UTC)
207

lần sửa đổi