Khác biệt giữa các bản “A-đề-sa”

Không thay đổi kích thước ,  12 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
 
Trong tác phẩm ''[[Bồ-đề đạo đăng luận|Bồ-đề đạo đăng]]'' (sa. ''bodhipathapradīpa''), Sư trình bày toàn cảnh giáo pháp Đại thừa và chia hành giả theo ba căn cơ khác nhau:
#Hạ sĩ: loạiLoại người mong được tái sinh nơi tốt lành.
#Trung sĩ: loạiLoại người tu vì sự giác ngộ của chính mình ([[Tiểu thừa]]).
#Thượng sĩ: loạiLoại người tu vì sự [[Giác ngộ]] của tất cả chúng sinh ([[Bồ Tát]]).
 
Công trình chính của A-đề-sa là xếp đặt thứ tự kinh sách, không phổ biến bừa bãi. Sư là người đưa [[Đa-la]] (sa. ''tārā'') trở thành một vị nữ Hộ Thần quan trọng trong hệ thống Phật giáo Tây Tạng. Trong các trứ tác, Sư thống nhất hai trường phái chính của giáo pháp [[Bát-nhã-ba-la-mật-đa]]: quan điểm tính [[Không tính|Không]] (sa. ''śūnyatā'') của [[Long Thụ]] (sa. ''nāgārjuna'') và tính bao trùm của tâm thức giác ngộ theo [[Vô Trước]] (sa. ''asaṅga'').