Thư mời tham gia các biểu quyết, thảo luận tìm đồng thuận sửa

Chào bạn, trân trọng mời tham gia:

Ý kiến của bạn hết sức quan trọng cho việc phát triển dự án Wikipedia tiếng Việt. Chúng tôi rất mong muốn bạn tham gia và cho ý kiến của mình ở các thảo luận/biểu quyết này.

Nếu bạn không muốn nhận thư mời, bạn có thể gỡ tên mình ở Thành viên:Alphama/Danh sách thư mời. Cảm ơn bạn! Bot thay mặt Alphama. AlphamaBot (thảo luận) 09:05, ngày 15 tháng 4 năm 2021 (UTC)Trả lời

Thư mời tham gia các biểu quyết, thảo luận sửa

Xin chào, mời bạn tham gia:

Ý kiến của bạn hết sức quan trọng cho việc phát triển dự án Wikipedia tiếng Việt. Chúng tôi rất mong muốn bạn tham gia và cho ý kiến của mình ở các thảo luận/biểu quyết này.

Nếu bạn không muốn nhận thư mời, bạn có thể gỡ tên mình ở Thành viên:Alphama/Danh sách thư mời. Cảm ơn bạn! Bot thay mặt Alphama. AlphamaBot (thảo luận) 10:07, ngày 15 tháng 5 năm 2021 (UTC)Trả lời

Đề nghị xóa Lễ hội Pôồn Pôông sửa

 

Đang có thảo luận về sự phù hợp của bài viết Lễ hội Pôồn Pôông với các Quy định và hướng dẫn hoặc bài viết có thể thuộc diện có thể bị xóa.

Bài viết sẽ được thảo luận tại Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Lễ hội Pôồn Pôông cho đến khi đạt đồng thuận, và mọi người đều được hoan nghênh tham gia thảo luận. Đề nghị này sẽ giải thích chính sách và các hướng dẫn mà các bên có quan tâm. Thảo luận tập trung vào bằng chứng chất lượng cao và các chính sách cũng như hướng dẫn của Wikipedia.

Các thành viên có thể sửa đổi trong khi đang thảo luận, cũng như việc cải tiến chất lượng bài viết theo hướng đã chỉ ra trong thảo luận. Tuy nhiên, không dời thông báo biểu quyết xóa ở đầu trang bài viết. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 04:48, ngày 14 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời

Lễ hội Ranuwan sửa

Chào bạn. Theo thông tin truyền thông thì tôi thấy tên gọi lễ hội này đa số được viết là Ramưwan, ngay cả nội dung bài cũng viết như thế. Các nguồn có chữ Ranuwan hình như là lấy lại từ Wikipedia. Vì bạn là người tạo trang, và đưa ra tên gọi này trong bài, tôi xin hỏi ý kiến bạn về tên Ranuwan này. Không biết có phải đây là sự nhầm lẫn chính tả, vì 2 phím m và n nằm kế nhau trên bàn phím máy tính không? Cảm ơn bạn. Kẹo Dừa✌(nhắn cho tôi ^^) 08:49, ngày 3 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời