Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thư gửi tín hữu Côlôxê”

Không có tóm lược sửa đổi
 
==Các Bản Dịch Việt Ngữ==
* [http://kinhthanhvn.org/viewItem.jhtml?itemId=497 Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê (Nhóm Phiên dịch CGKPV)] - Ủy ban Kinh Thánh, Hội đồng Giám mục Việt Nam
* [http://www.wiki.thuvientinlanh.org/index.php?title=C%C3%B4-l%C3%B4-se Thư Cô-lô-se] - Thư Viện Tin Lành.