Khác biệt giữa các bản “.um”

clean up, replaced: → using AWB
n (General Fixes)
(clean up, replaced: → using AWB)
Có một địa chỉ email mà thông tin có thể được yêu cầu trên trang chủ của nhà đang ký, nhưng rõ ràng cơ quan đăng ký chỉ chấp nhận nộp đơn "có quan tâm" vào thời điểm này, do đó không có đăng ký nào ở tên miền này hiện nay.
 
Vào tháng 1 năm 2007, [[Công ty Internet để Gán tên và số hiệu]] có báo cáo đã loại bỏ tên miền .um ra khỏi danh sách tên miền chính<ref>[http://www.icann.org/minutes/minutes-17jan07.htm icann.org minutes]</ref> để phản ứng lại việc tên miền không được sử dụng và mong muốn [[Đại học Nam California]] [[Viện Khoa học Thông tin]] phải từ bỏ trách nhiệm đối với tên miền.<ref>{{chú thích báo | first = Anick | last = Jesdanun
| title = Unused Domain Name for U.S. Isles Gone
| url = http://www.msnbc.msn.com/id/16788293/