Khác biệt giữa các bản “Đông Hoàng, Đông Sơn”

==Di tích lịch sử, văn hóa==
*Nghè Mau Rủn thờ thần Rắn tuộc làng học thôn (Hoàng Học) khá nổi tiếng<ref name=LangThanhhoaII/>.
*Đình và nghè Học Thượng thờ thần Cao Sơn không nổi tiếng bằng<ref name=LangThanhhoaII/>.
*cớchnnggj chuộng cầu may vào dịp [[tết]]<ref>{{Chú thích web|url = //www.google.com.vn/search?q=cho+chuong+thanh+hoa&biw=1422&bih=694&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=duz-VI3ZBYXq8gXMjoLYAw&ved=0CAcQ_AUoAg&dpr=0.9|title = chợ chuộng}}</ref>
 
== Giáo dục==
Người dùng vô danh