Khác biệt giữa các bản “Quan Hưng”

n (General Fixes)
==Trong [[Tam quốc diễn nghĩa|Tam Quốc diễn nghĩa]]==
 
Theo [[tiểu thuyết]] ''[[Tam quốc diễn nghĩa|Tam Quốc diễn nghĩa]]'', một tiểu thuyết được [[La Quán Trung]] viết vào [[thế kỷ 14]], Quan Hưng được mô tả là một vị tướng giỏi.
 
Trong hồi 81, Quan Hưng thi thố với [[Trương Bào]], con trai của [[Trương Phi]] để tranh nhau vị trí tiên phong trong đội quân tấn công [[Đông Ngô]] để trả thù cho cha của họ là Quan Vũ và Trương Phi. Lưu Bị đã bắt họ thề kết nghĩa anh em như Quan Vũ và Trương Phi (Trương Bào lớn hơn Quan Hưng 1 tuổi).