Khác biệt giữa các bản “Bồi thẩm đoàn”

#Bồi thẩm đoàn thường
 
'''Đại bồi thẩm đoàn''' ([[tiếng Anh]]: ''grand jury''). Đây là nhóm 20 người trở lên được tuyển chọn để nghe công tố viên trình bày nghi vấn đang cứu xét. Sau đó họ sẽ quyết định rằng sự kiện hình sự đó có đủ bằng chứng để khởi tố hay không. Trong trường hợp này công tố viên sẽ trình bày trước đại bồi thẩm đoàn mà không có mặt của nghi can hay thẩm phán.<ref>[http://www.voatiengviet.com/content/dai-boi-tham-doan-mot-nghia-vu-dan-su/2523997.html "Ghi chép phóng viên: Đại bồi thẩm đoàn, một nghĩa vụ dân sự"]</ref> Nếu không đủ chứnng cớ thì vụ án sẽ bị bãi.
 
'''Bồi thẩm đoàn thường''' thì trực tiếp theo dõi cáo trạng và mọi diễn tiến tại tòa án và phán quyết khi phiên tòa kết thúc. Nhóm này thường là 12 người, có thêm 1 hoặc hai người trừ bị.
 
Để chọn bồi thẩm viên, tòa án sẽ triệu tập một số công dân vào hầu tòa rồi mở cuộc rút thăm. Để đạt tiêu chuẩn vô tư, phải tránh bồi thẩm viên có thiên kiến. Luật sư hai bên bị tố và nguyên cáo có quyền chất vấn những người được chọn, rồi loại bỏ nếu bồi thẩm viên đã có sẵn thành kiến.
 
Bồi thẩm đoàn sau đó sẽ chọn một người làm trưởng đoàn. Có khi tòa án sẽ ấn định người trưởng đoàn, tùy luật pháp địa phương. Người trưởng đoàn có trách nhiệm đệ lên chánh án những câu hỏi của đoàn và cũng là người đại diện của bồi thẩm đoàn khi tuyên án.
 
==Khác biệt với Hội thẩm nhân dân ở Việt Nam==