Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tương ưng Bộ”

n (clean up, General fixes using AWB)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
*[55] Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu
*[56] Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật
== Download==
*[http://www.ziddu.com/download/24496976/H_a_th_ng_Th_ch_Minh_Ch_u_Kinh_T_ng_ng_B_.epub.html Tương Ưng Bộ Kinh epub]
== Chú thích ==
[[Nikàya]]: 1.[[Trường bộ kinh]] Dìgha-Nikàya). 2.[[Trung bộ kinh]] (Majhima-Nikàya). 3.Tương Ưng Bộ kinh (Samyutta-Nikàya). 4.[[Tăng chi bộ kinh]](Angttara-Nikàya). 5.[[Tiểu bộ kinh]] (Khuddaka-Nikàya).
49

lần sửa đổi