Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Giáo dục tại Việt Nam Cộng hòa”

 
Ngoài ra, tôi thấy nội dung bài viết có tới quá nửa là copy từ nguồn này: http://namkyluctinh.org/ntliem/ntliem-giaoducmiennam%5B2%5D.pdf (một số mục như triết lý GD, mục đích giáo dục, đời sống giáo chức... tôi thấy giống từng chữ luôn)- vậy có phải là vi phạm bản quyền và phải chỉnh lại không?[[Thành viên:Thiettam|Thiettam]] ([[Thảo luận Thành viên:Thiettam|thảo luận]]) 12:54, ngày 11 tháng 5 năm 2015 (UTC)
 
:(1) Trước khi lùi sửa đổi của bạn, tôi bỏ công sức ra góp ý rất chân thành (xem ở trên). Tuy nhiên, 5 ngày sau (từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 5) bạn vẫn không làm bất cứ điều gì để giải quyết những vấn đề đã nêu ra. Đây là một bài chọn lọc, có nhiều người truy cập, tôi thấy khó có thể để nguyên với bố cục dị hợm như vậy trong thời gian dài. Nếu bạn thêm vào một vài câu hay một hai đoạn thì tôi có thể giúp biên tập để có thể tích hợp tốt hơn vào bố cục đã có. Nhưng với việc chỉnh sửa hàng loạt như bạn làm thì chịu. (2) Tôi không phản đối việc đưa vào những lời chỉ trích, xem ở trên. Vấn đề là đưa vào như thế nào cho hợp lý. Thực ra những thành viên viết bài này cũng đã đưa vào những ý kiến chỉ trích, thậm chí là miệt thị (xem phần Đánh giá). Phần Chỉ trích mà bạn thêm vào có trở nên trùng lặp với phần Đánh giá đã có ở ngay dưới đó không? Chọn đưa vào những lời chỉ trích như thế nào cho công bằng? Cá nhân tôi cho rằng bài của Trần Văn Chánh rất có giá trị. Tuy vậy, có hợp lý không khi bạn lấy ra những lời chỉ trích trong phần "III.5. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA GIÁO DỤC MIỀN NAM 1954-1975" mà không đả động gì đến "III.6. NGUYÊN NHÂN CỦA THỰC TRẠNG GIÁO DỤC" (phân tích nguyên nhân của những khuyết điểm đó), "III.7. VÀI KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ CẢI TỔ GIÁO DỤC CỤ THỂ", và "III.8. KẾT QUẢ CẢI TỔ: NHỮNG THÀNH TỰU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRÊN THỰC TẾ"? TVC là một nhà nghiên cứu nghiêm túc, bài viết của ông có bố cục cân đối, chứ không như những đoạn trích lấy ra ngoài ngữ cảnh của bạn. Bạn cũng trích dẫn ý kiến của tác giả TVC và đưa vào phần Đánh giá. Nhưng tại sao chỉ trích một ý trong số nhiều ý được xếp ngang hàng trong phần "IV. NHỮNG ĐẶC TÍNH NỔI BẬT CỦA NỀN GIÁO DỤC MIỀN NAM 1954-1975" mà không lấy một nhận xét mang tính tổng kết trong phần "V. TẠM KẾT" cho nó ngắn gọn, đầy đủ, và cân đối? (3) Về việc bài viết có những đoạn, câu vẫn còn quá giống với nguồn: Tôi đồng ý là cần phải chỉnh lại để tránh vi phạm bản quyền. Tuy vậy cẩn thận khi làm để tránh việc "xuyên tạc" nguồn dẫn. Ngoài ra chú ý không để mắc lỗi như bạn đã làm với bài [[Giáo dục Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]], trong đó bạn thay đổi nguyên văn một câu trong Hiến pháp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1946. [[Thành viên:Wkpda|Wkpda]] ([[Thảo luận Thành viên:Wkpda|thảo luận]]) 16:40, ngày 11 tháng 5 năm 2015 (UTC)
2.097

lần sửa đổi