Thảo luận:Giáo dục tại Việt Nam Cộng hòa

Active discussions

bổ sung nội dung, cảnh báo bài viết bị phá hoại nội dungSửa đổi

Đây là một bài viết đã được chọn lọc, không phải không được mở rộng nhưng những đoạn thêm vào nhiều phải được viết vào thảo luận trước khi được thêm vào bài viết. Do đó, những sửa đổi lớn mà không thông qua thảo luận, các thành viên có thể đề nghị BQV cấm có thời hạn và hồi phục lại nội dung trước đó.--Prof. Cheers! (thảo luận) 12:47, ngày 7 tháng 6 năm 2015 (UTC)

Tôi muốn cảnh báo cộng đồng về việc bài viết này đang bị MiG29VN sử dụng nhiều tài khoản rối để hồi sửa thiên lệch, vi phạm trung lập, từ Thiettam (thảo luận · đóng góp) (vừa bị cấm vĩnh viễn) và nay đang là Tomanoco (thảo luận · đóng góp) và một số IP rối, ví dụ các sửa đổi tại đây: [1], [2]. Người mới có thể xem lại lịch sử thảo luận cộng đồng đã mâu thuẫn, bất đồng với tk rối Thiettam ở trên. MiG29VN đã bị cấm vĩnh viễn nhưng luôn tạo ra rất nhiều tài khoản rối, tuy nhiên cách hồi sửa (thiên lệch, vi phạm trung lập, mạo nguồn, vặn nguồn, bịa nguồn, chọn ý dẫn lái phục vụ quan điểm cá nhân cực đoan)lẫn phong cách làm việc với các thành viên khác (không thảo luận và đồng thuận, bút chiến, cố chấp không từ bỏ) ở các bài chính trị, lịch sử, tôn giáo, giới tính rất dễ nhận ra. MiG29VN đã có kinh nghiệm về mặt hình thức hồi sửa (nếu mới nhìn có thể lầm tưởng đang "đóng góp", xây dựng vì có nguồn nào đó) nhưng bất chấp mọi nguyên tắc, quy định trụ cột khác của Wikipedia, đưa vào những hồi sửa đáng kể, đã từng và tiếp tục phá hỏng nghiêm trọng một cách nhanh chóng các bài viết quan trọng. Do đó, đề nghị cộng đồng tăng cường giám sát để ngăn chặn hành động và bảo vệ bài viết.

Đây là bài viết chất lượng chọn lọc đang có dấu hiệu bị xâm phạm, do đó tôi đồng ý với Cheers là những đoạn thêm vào mới rất cân nhắc, thận trọng và cần được đưa ra thảo luận này để được đồng ý, thống nhất.

ILU (thảo luận) 08:33, ngày 9 tháng 6 năm 2015 (UTC)


Thành viên Thanhphongbang là tài khoản rối của MiG29VN/Saruman liên tục có động cơ phá hoại các bài liên quan đến Việt Nam cộng hòa bằng cách dẫn lái những nội dung thiếu trung lập. Đề nghị cộng đồng nâng cao cảnh giác bảo vệ các bài viết.14.177.64.7 (thảo luận) 04:13, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)\

Đoạn "Thành tựu" rõ ràng có trong nguồn (kết quả cải tổ), đề nghị Thanhphongbang chỉ rõ nó vặn nguồn chỗ nào?Phucuongdt (thảo luận) 04:17, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)

Mục "kết quả cải tổ" là III.8, thế mà dám bê đoạn IV và nguồn của Nguyễn Thanh Liêm vào, râu ông nọ cắm cằm bà kia vậy mà cũng viếtThanhphongbang (thảo luận) 04:20, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)

Mục thành tựu chỉ sử dụng môt nguồn duy nhất. Bạn xem lại thử đi nhé.Phucuongdt (thảo luận) 04:23, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)

Ref Nguyễn Thanh Liêm là cái gìThanhphongbang (thảo luận) 04:24, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)

Tôi đã bỏ đoạn Nguyễn Thanh Liêm đi vì nó đã có ở đoạn trên của bài.Phucuongdt (thảo luận) 04:26, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)

Vẫn chưa giải thích tại sao lại đem mục IV gán cho III.8 nhéThanhphongbang (thảo luận) 04:24, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)

Bạn hỏi cụ thể hơn đi, tôi sẽ giải thích rõ cho bạn.Phucuongdt (thảo luận) 04:37, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)

Hôm nay, tôi sẽ đánh dấu việc bạn làm căng trường hợp không liên quan trực tiếp đến nguồn. Sau này, tôi sẽ xóa bỏ ngay những đoạn bạn dẫn lái không liên quan trực tiếp đến nguồn trong các bài viết và yêu cầu bạn giải thích việc liên đới tới đối tượng. Kể cả việc bạn tạo ra một đoạn viết dẫn lái mà trong nguồn không có đoạn nào có tiêu đề như vậy thì cũng không hợp lệ.

Hãy nhớ là nhất quán với tất cả những gì mình đã nói và sẽ làm. Bạn là người đầu tiên mà Wiki đề nghị phải thực hiện.

Phucuongdt (thảo luận) 04:41, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)

Hai thành viên Phucuongdt (thảo luận · đóng góp) và Thanhphongbang (thảo luận · đóng góp) lại một lần nữa vi phạm 3RR, và đối với bài viết chọn lọc này, đã nhiều lần xảy ra bút chiến. Xin đừng sửa đổi những trang nhạy cảm này mà không thông qua đồng thuận. Bài viết đã bị khóa hoàn toàn trong 1 tuần và phục hồi lại phiên bản ngày 30 tháng 1 năm 2016, trước khi bút chiến nổ ra. --minhhuy (thảo luận) 04:57, ngày 3 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Quay lại trang “Giáo dục tại Việt Nam Cộng hòa”.