Khác biệt giữa các bản “Tam quốc di sự”

không có tóm lược sửa đổi
hanja={{linktext|三|國|遺|事}}|
hanviet=Tam quốc di sự|
image=[[Hình:Memorabilia of the Three Kingdoms in museum.jpg|222px]]
rr=Samguk Yusa|
mr=Samguk Yusa|
318

lần sửa đổi