Vietnamese Dragon blue.svg
Homer.jpgThành viên này yêu thích Văn học.
The Scream.jpgThành viên này yêu thích mỹ thuật.
Hoplite helmet.svgThành viên tham gia Dự án Lịch sử
Sĩ nữ đồ 仕女圖.jpgThành viên này tham gia dự án
Đại Việt cổ phong.
Flag of South Vietnam.svgThành viên này tham gia dự án Việt Nam Cộng hòa.
Wikipe-tan cropped.png Thành viên này là một người yêu thích truyện tranh.
Wikipedia-logo-Martial-Arts.gif Thành viên này là một người yêu thích Võ thuật.