Khác biệt giữa các bản “Tam quốc di sự”

không có tóm lược sửa đổi
{{tham khảo|2}}
* [http://books.google.cn/books?id=KrcBSpLn9-sC&printsec=frontcover&dq=%E4%B8%89%E5%9C%8B%E5%8F%B2%E8%A8%98&source=gbs_book_other_versions_r&cad=3#v=onepage&q=%E4%B8%89%E5%9C%8B%E5%8F%B2%E8%A8%98&f=false 《三国遗事》]
* Ilyeon (2006) ''Overlooked Historical Records of the Three Korean Kingdoms'', translated by Kim Dal-Yong. Jimoondang: Seoul, Korea. ISBN 89-88095-94-4
* Ilyon (1972; 2006) ''Samguk Yusa: Legends and History of the Three Kingdoms of Ancient Korea'', translated by Tae-Hung Ha and Grafton K. Mintz. Yonsei University Press: Seoul, Korea. ISBN 1-59654-348-5
* 일연 (1996) ''삼국유사''. Somun munhwasa: Seoul. ISBN 89-7004-002-1.
* 일연 (2002) ''삼국유사''. translated by Kim Won-jung. Eulyu munhwasa: Seoul. ISBN 89-324-6083-3.
[[Thể loại:Sách Triều Tiên]]
[[Thể loại:Lịch sử Triều Tiên]]
318

lần sửa đổi