Khác biệt giữa các bản “Nửa nhóm”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Định nghĩa==
Cho ''G'' là một [[tập hợp]] khác rỗng, trên ''G'' được trang bị một [[phép toán hai ngôi]] (chẳng hạn là: *)
:::: '''*: ''G'' × G''G'' <math>\longrightarrow</math> '''G'''
::::<math>(x,y) \longmapsto x*y</math>
 
Nếu phép toán * ở trên thỏa mãn tính chất kết hợp thì khi đó tập G cùng với phép toán * (Ký hiệu là (''G'',*) được gọi là nửa nhóm.)
 
Từ nửa nhóm có thể mở rộng lên các cấu trúc cao hơn như [[vị nhóm]], [[nhóm (đại số)|nhóm]] nếu như nó được bổ sung những tính chất tốt.
79

lần sửa đổi