Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trợ giúp:Cước chú”

→‎Bản mẫu {{fn}} và {{fnb}}: phần này dịch từ tiếng Anh nên cần phải sửa lại theo phiên bản tiếng Anh
(→‎Bản mẫu {{ref}} và {{note}}: phần này dịch từ tiếng Anh nên cần phải sửa lại theo phiên bản tiếng Anh)
(→‎Bản mẫu {{fn}} và {{fnb}}: phần này dịch từ tiếng Anh nên cần phải sửa lại theo phiên bản tiếng Anh)
Bản mẫu <code>{<nowiki>{</nowiki>fn|<var>số thứ tự</var>}}</code> để ghi lại liên kết đến nguồn tham khảo cho chú thích giữa đoạn văn. Ở đây <var>số thứ tự</var> là số thứ tự của chú thích trong danh mục tài liệu tham khảo. Ví dụ:
 
:<code><nowiki>Ở các nước phương Tây như Mỹ{{fn|1}} và Anh,{{fn|2}}, ung thư đang vượt qua [[bệnh tim mạch]] là nguyên nhân gây chết hàng đầu.</nowiki></code>
 
Sẽ cho:
 
:Ở các nước phương Tây như Mỹ{{fn|1}} và Anh,{{fn|2}}, ung thư đang vượt qua [[bệnh tim mạch]] là nguyên nhân gây chết hàng đầu.
 
Bản mẫu <code>{<nowiki>{</nowiki>fnb|<var>số thứ tự</var>}}</code> đánh dấu vị trí của tài liệu tham khảo. Ở đây, <var>số thứ tự</var> chỉ số thứ tự của tài liệu trong danh mục các tài liệu tham khảo. Ví dụ:
28.345

lần sửa đổi