Khác biệt giữa các bản “An Nam tứ đại khí”

n (Đã khóa “An Nam tứ đại khí”: Bị phá hoại quá mức ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:31, ngày 14 tháng 12 năm 2014 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên t�)
==Liên kết ngoài==
* [http://baotanglichsu.vn/portal/vi/Tin-tuc/Kien-thuc-lich-su---van-hoa/2011/05/3A922006/ Số phận hẩm hưu của 'An Nam tứ đại khí' (Web Bảo tàng Lịch sử Việt Nam)]
 
{{Lịch sử Việt Nam thời Lý}}
{{Lịch sử Việt Nam thời Trần}}
{{sơ khai Việt Nam}}