Khác biệt giữa các bản “Thượng Đế trong đạo Islam”

n
*''Subḥānahu wa ta'āla'' {{lang|ar|سبحانه و تعالى}} "Cầu mong Ngài được sáng danh và tôn vinh", thường được viết tắt là "SWT" hoặc "swt".<ref>{{chú thích web|first=Islamic Dictionary|title=Meaning of Subhanahu wa ta'ala|url=http://islamic-dictionary.com/index.php?word=subhanahu+wa+taala|publisher=Islamicdictionary.com|accessdate=1 tháng 11 năm 2012}}
{{chú thích sách|title=The Noble Qur'an In The English Language Summarized In One Volume|year=1996|chapter=Surat 2. Al-Baqarah, Ayah 4.|page= 13}}</ref>
*''Jalla Jalālahu'' {{lang|ar|جل جلاله}} "Cầu mong vinh quang của Ngài được tôn vinh",<ref>{{chú thích web |title=Glossary of Islamic Terms |url=https://sites.google.com/site/yalinkk/glossary |publisher=Google site |accessdate=ngày 25 tháng 10 năm 2012}}</ref> thường oftenđược seenthấy inbên [[Islamiccạnh calligraphy|calligraphy]]từ alongside the name ''Allah''. The phrase is encoded as a [[Typographic ligature|ligature]] at [[Unicode]] codepoint [[Arabic Unicode|U+FDFB]]<ref>{{chú thích web|last=Jalla Jalaluhu|first=arabic ligature|title=Details of Unicode for Jalla Jalaluhu|url=http://graphemica.com/%EF%B7%BB|publisher=Graphemica|accessdate=ngày 28 tháng 10 năm 2012}}</ref> ﷻ.
*''‘Azza wajall'' {{lang|ar|عز و جل}} "uy nghi và vinh quang"
 
24.114

lần sửa đổi