Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thể loại:Ca sĩ Trung tâm Thúy Nga”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Có cần thiết tạo thể loại này không? Các ca sĩ hát cho Trung tâm Thúy Nga không nhất thiết phải là ca sĩ độc quyền của họ (có…”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
 
Có cần thiết tạo thể loại này không? Các ca sĩ hát cho Trung tâm Thúy Nga không nhất thiết phải là ca sĩ độc quyền của họ (có hợp đồng) vì trong đó có những ca sĩ tự do. Hơn nữa, việc một ca sĩ "chạy qua chạy lại" trung tâm này, trung tâm khác là chuyện bình thường. Cho nên, những ca sĩ được liệt kê trong thể loại Ca sĩ trung tâm Thuý Nga này là không thực sự chuẩn xác. Nếu không có ý kiến gì khác để bảo vệ giữ thể loại này, thì tôi sẽ đề xuất xóa.--<font color="#708090">▐ </font> [[Thành viên:Trần Thế Vinh|Trình Thế Vân]]<sup><font color= "#228B22"></font><font color= "#228B22">[[Thảo luận Thành viên:Trần Thế Vinh|thảo luận]]</font><font color= "#228B22"></font></sup> 09:33, ngày 28 tháng 6 năm 2015 (UTC)
:Đúng là không thể chuẩn xác, và tôi không phản đối ai đó sẽ tạo thể loại Ca sĩ đã hát cho Trung tâm Thúy Nga và Ca sĩ độc quyền của Trung tâm Thúy Nga. [[Thành viên:Lưu Ly|Lưu Ly]] ([[Thảo luận Thành viên:Lưu Ly|thảo luận]]) 14:27, ngày 20 tháng 8 năm 2015 (UTC)