Khác biệt giữa các bản “Nhiễm sắc thể Y”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
 
== Tác động và tiến hóa ==
Trong nhân tế bào nhiễm sắc thể Y kết hợp với [[nhiễm sắc thể X]], nhưng nó chỉ tổ hợp ở hai đầu của nhiễm sắc thể Y, phần khá lớn còn lại của nhiễm sắc thể Y là vùng ''không tái tổ hợp'', thường ký hiệu là Y-DNA. Ở [[con người]] vùng này vào cỡ 95%. Vì thế vùng [[ADN]] không tái tổ hợp trong nhiễm sắc thể Y được truyền nguyên vẹn từ cha sang con. Nếu có biến dị xảy ra ở vùng [[ADN]] không tái tổ hợp, thì biến dị này truyền cho con cháu trực hệ không bị lẫn với các phả hệ khác. Do đó phân tích của Y-DNA do đó có thể được sử dụng trong nghiên cứu phả hệ dòng đực.
 
Với một sự khác biệt 30% về gen giữa con người và [[tinh tinh]], nhiễm sắc thể Y là một trong những bộ phận phát triển nhanh nhất của bộ gen người.