Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hệ thống Westminster”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
[[Image:houses.of.parliament.overall.arp.jpg|thumb|right|200px|The [[PalaceCung ofđiện Westminster|Houses ofNghị Parliamentviện Anh]], alsothường knownđược asbiết theđến Palacevới oftên Cung điện Westminster, inở, London.]]
‘’’Hệ'''Hệ thống Westminster’’’Westminster''' là hệ thống nhà nước dân chủ nghị viện theo mô hình chính trị của [[Vương quốc Anh]]. Thuật ngữ này xuất phát từ [[Cung điện Westminster]] , nơi đặt [[Nghị viện Anh]]
 
Hệ thống là một chuỗi qui trình hoạt động của [[cơ quan lập pháp]]. Nó được dùng trong các cơ quan lập pháp cấp quốc gia và ở cấp địa thấp hơn ở các các quốc gia thuộc [[Khối thịnh vượng chung]] hiện nay và trước đây. Đầu tiên được áp dụng cho các tỉnh bang [[Canada]] năm 1848 và sáu vùng thuộc địa ở [[Úc]] trong những năm 1855 đến 1890.
 
Có một số hệ thống nghị viện khác có các quy trình điều hành khác nhau ít nhiều đối với hệ thống Westminster.
 
{{Đang dịch 2 (nguồn)|ngày=1
|1 =
}}
 
The system is a series of procedures for operating a [[legislature]]. It is used, or was once used, in the national legislatures and [[Administrative division|subnational]] legislatures of most [[Commonwealth of Nations|Commonwealth]] and ex-Commonwealth nations upon being granted [[responsible government]], beginning with the first of the [[Canada_under_British_Imperial_control_(1764-1867)#Act_of_Union_.281840.29|Canadian provinces]] in 1848 and the six [[History_of_Australia#Colonial_self-government_and_the_discovery_of_gold|Australian colonies]] between 1855 and 1890.
 
There are other parliamentary systems whose procedures differ considerably from the Westminster system.
 
==Những nét chính ==
1.305

lần sửa đổi