Wiki Tiếng Việt chúng ta có đến 870.397 thành viêntài khoản nhưng chỉ tạo được 1.273.609 bài. Như vậy, Số thành viên lớn hơn số bài nhiều. Nếu mỗi thành viên cố gắng viết hay dịch một bài thôi thì Wiki Tiếng Việt đã được nhiều rồi. Không hiểu các bạn Wiki Nhật Bản làm sao mà được nhiều như vậy, đến hơn 500.000 bài! Hơn nữa, tuy tốc độ phát triển số bài tương đối nhanh nhưng vẫn còn ít và chất lượng chưa thật tốt. Hy vọng rằng chúng ta sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng. Xin chúc tất cả các thành viên mạnh khỏe.

Nỗi buồn WikiSửa đổi

Ai cũng biết rằng đa số các thành viên ở Wikipedia ở mọi ngôn ngữ đều muốn đóng góp một điều gì đó để nâng cao tri thức chung và làm một cách tự nguyện. Buồn thay, không biết do nông nổi hay bản tính, một số thành viên kể cả quản trị viên trong Wiki Tiếng Việt dùng quyền hạn của mình giống như thể Wiki là một công ty, một tổ chức quyền lực. Không phải "quơ đũa cả nắm", hầu hết các thành viên ứng xử như là thành viên tình nguyện thật sự. Họ hay giúp đỡ và đóng góp theo đúng nghĩa. Xin cảm ơn các bạn.

Các thuật ngữ luật và chính trị họcSửa đổi

Bài viết ưu tiênSửa đổi

Wi Ki ghi chi... côngSửa đổi

  Ngôi sao lặng lẽ
Cảm ơn bác Quan San vì tất cả những đóng góp âm thầm về mảng Triết học của bác dành cho Wikipedia tiếng Việt. Magg 01:56, ngày 28 tháng 8 năm 2008 (UTC)

Thật là Mag đã Magnify đóng góp của mình là phong ngôi sao lặng lẽ rồi. Hầu hết các thành viên chúng ta đều lặng lẽ mà. Thật lòng, mình cũng ái ngại cho danh hiệu này vì chưa làm được gì nhiều cho cộng đồng chúng ta. Dù sao đi nữa, mình cũng cảm ơn nhã ý của Magnifier.