Khác biệt giữa các bản “Tam quốc chí”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Ngụy kỷ]] của [[Ân Đạm]]
* [[Ngụy danh thần tấu]], được biên soạn trong niên hiệu Chính Thủy thời Ngụy
* [[Ngụy giao tự tấu]], khuyết danh
* [[Ngụy thế tịch]] của [[Tôn Thịnh]]
* [[Ngụy thế phả]], khuyết danh
* [[Phả tự]] của [[Hoa Kiệu]]
* [[Cố Đàm truyện]], khuyết danh, ghi chép về [[Cố Đàm]]
* [[Linh Đế kỷ]] của [[Lưu Ngải]], ghi chép về [[Hán Linh Đế]]
* [[Đế vương thế kỷ]] của [[Hoàng Phủ Mật]]
{{col-end}}