Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
→‎Thông tin: AlphamaEditor
Gia đình: Cha, mẹ, anh trai
 
Năm 2012, Nhiếp Viễn và nữ diễn viên [[Dương Quang]] ly hôn sau 4 năm chung sống.<ref>Website: http://t.sina.com.cn/nieyuan</ref><ref>{{chú thích web|url=http://baike.baidu.com/view/35276.htm|language=Tiếng Trung|title=聂远|accessdate = ngày 11- tháng 3- năm 2013}}</ref>
 
==Phim tham gia==