Xin chào - Hello

Đây là tài khoản bot của Tuanminh01 (thảo luận · đóng góp). Nếu bot tạo ra lỗi xin báo với mình. Cảm ơn!

This bot belongs to Tuanminh01 (thảo luận · đóng góp). Please contact me immediately if it creates errors. Thanks!

Phần mềm - Software

Tài khoản bot này dùng AWB 5.9.0.0.

This bot account uses AWB 5.9.0.0.

Chức năng - Function

Tài khoản bot này dùng để sửa lỗi chính tả.

This bot account is used for dictation fixes.

Phương thức chạy - Methods of running

Tài khoản bot này chạy bằng tay.

This bot account runs manually.