Khác biệt giữa các bản “Điều chế biên độ”

hăngf-> hằng
n (→‎Tham khảo: Alphama Tool, General fixes)
(hăngf-> hằng)
|}
 
<math>A\,</math> biểu diễn hăngfhằng số khác ta có thể chọn. Giá trị ''A''=1, và ''M''=0.5, kết quả là tín hiệu ''y''(''t'') được mô tả bằng phổ tín hiệu trên miền tần số với "mức điều chế 50%" ở hình 4.
 
Với thí dụ đơn giản này, ''y''(''t'') có thể được biểu diễn dưới dạng lượng giác tương đương sau''':'''
Người dùng vô danh