Khác biệt giữa các bản “Chính trị cánh hữu”

n
AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:25.7885786
n (AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:25.7885786)
 
== Tích cực ==
Chính sách của cánh hữu ở các nước đa nguyên đa đảng thường có lợi nhiều hơn cho tầng lớp trên hay trung lưu lớp trên trong xã hội, nhưng có khi chính sách kinh tế có hiệu quả của họ hấp dẫn cả một bộ phận tầng lớp dưới nhờ thuế thấp, hay các chính sách dân tộc chủ nghĩa khích lệ tinh thần dân tộc, chính sách tôn giáo hấp dẫn cả những bộ phận khác trong xã hội. Ví dụ ở Mỹ đảng Cộng hòa thường có xu hướng hạn chế người nhập cư hơn so với đảng Dân chủ, để bảo vệ phồn thịnh và văn hóa truyền thống của Mỹ.
 
== Tiêu cực ==
Trong vấn đề quốc tế, cánh hữu (ở các nước đa đảng) thường ít chú trọng hội nhập và quan tâm lợi ích dân tộc nhiều hơn, và thường hay gây ra các xung đột quốc tế hơn. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là một dạng chính trị cực đoan của cánh hữu
 
== Chú thích ==
{{tham khảo}}
<ref name=":0" /> Chính trị cánh hữu của Wikipedia tiếng Anh[[Thể loại:Thuật ngữ chính trị]]
 
[[Thể loại:Thuật ngữ chính trị]]
[[Thể loại:Học thuyết chính trị]]
[[Thể loại:Chủ nghĩa tư bản]]
[[Thể loại:Quân chủ]]
[[Thể loại:Truyền thống]]
[[Thể loại:Chính trị cánh hữu]]