Khác biệt giữa các bản “Thế vận hội Mùa hè 1968”

|
{{multicol}}
* {{flagIOCteamflagIOC|AFG|Mùa hè 1968|5}}
* {{flagIOCteamflagIOC|ALG|Mùa hè 1968|3}}
* {{flagIOCteamflagIOC|ARG|Mùa hè 1968|89}}
* {{flagIOCteamflagIOC|AUS|Mùa hè 1968|128}}
* {{flagIOCteamflagIOC|AUT|Mùa hè 1968|43}}
* {{flagIOCteamflagIOC|BAH|Mùa hè 1968|16}}
* {{flagIOCteamflagIOC|BAR|Mùa hè 1968|9}}
* {{flagIOCteamflagIOC|BEL|Mùa hè 1968|82}}
* {{flagIOCteamflagIOC|BER|Mùa hè 1968|6}}
* {{flagIOCteamflagIOC|BOL|Mùa hè 1968|4}}
* {{flagIOCteamflagIOC|BRA|Mùa hè 1968|76}}
* {{flagIOCteamflagIOC|BIZ|Mùa hè 1968|7}}
* {{flagIOCteamflagIOC|BUL|Mùa hè 1968|112}}
* {{flagIOCteamflagIOC|BIR|Mùa hè 1968|4}}
* {{flagIOCteamflagIOC|CMR|Mùa hè 1968|5}}
* {{flagIOCteamflagIOC|CAN|Mùa hè 1968|138}}
* {{flagIOCteamflagIOC|CAF|Mùa hè 1968|1}}
* {{flagIOCteamflagIOC|CEY|Mùa hè 1968|3}}
* {{flagIOCteamflagIOC|CHA|Mùa hè 1968|3}}
* {{flagIOCteamflagIOC|CHI|Mùa hè 1968|21}}
* {{flagIOCteamflagIOC|COL|Mùa hè 1968|43}}
* {{flagIOCteamflagIOC|COD|Mùa hè 1968|name=Congo-Kinshasa|5}}
* {{flagIOCteamflagIOC|CRC|Mùa hè 1968|18}}
* {{flagIOCteamflagIOC|CIV|Mùa hè 1968|10}}
* {{flagIOCteamflagIOC|CUB|Mùa hè 1968|115}}
* {{flagIOCteamflagIOC|TCH|Mùa hè 1968|121}}
* {{flagIOCteamflagIOC|DEN|Mùa hè 1968|64}}
* {{flagIOCteamflagIOC|DOM|Mùa hè 1968|18}}
|width=20|
|valign=top|
* {{flagIOCteamflagIOC|ECU|Mùa hè 1968|15}}
* {{flagIOCteamflagIOC|EGY|Mùa hè 1968|30}}
* {{flagIOCteamflagIOC|ESA|Mùa hè 1968|60}}
* {{flagIOCteamflagIOC|ETH|Mùa hè 1968|18}}
* {{flagIOCteamflagIOC|FIJ|Mùa hè 1968|1}}
* {{flagIOCteamflagIOC|FIN|Mùa hè 1968|66}}
* {{flagIOCteamflagIOC|FRA|Mùa hè 1968|200}}
* {{flagIOCteamflagIOC|GDR|Mùa hè 1968|226}}
* {{flagIOCteamflagIOC|FRG|Mùa hè 1968|275}}
* {{flagIOCteamflagIOC|GHA|Mùa hè 1968|31}}
* {{flagIOCteamflagIOC|GBR|Mùa hè 1968|225}}
* {{flagIOCteamflagIOC|GRE|Mùa hè 1968|44}}
* {{flagIOCteamflagIOC|GUA|Mùa hè 1968|48}}
* {{flagIOCteamflagIOC|GUI|Mùa hè 1968|15}}
* {{flagIOCteamflagIOC|GUY|Mùa hè 1968|5}}
* {{flagIOCteamflagIOC|HON|Mùa hè 1968|6}}
* {{flagIOCteamflagIOC|HKG|Mùa hè 1968|11}}
* {{flagIOCteamflagIOC|HUN|Mùa hè 1968|167}}
* {{flagIOCteamflagIOC|ISL|Mùa hè 1968|8}}
* {{flagIOCteamflagIOC|IND|Mùa hè 1968|25}}
* {{flagIOCteamflagIOC|INA|Mùa hè 1968|6}}
* {{flagIOCteamflagIOC|IRI|Mùa hè 1968|14}}
* {{flagIOCteamflagIOC|IRQ|Mùa hè 1968|3}}
* {{flagIOCteamflagIOC|IRL|Mùa hè 1968|31}}
* {{flagIOCteamflagIOC|ISR|Mùa hè 1968|29}}
* {{flagIOCteamflagIOC|ITA|Mùa hè 1968|167}}
* {{flagIOCteamflagIOC|JAM|Mùa hè 1968|25}}
* {{flagIOCteamflagIOC|JPN|Mùa hè 1968|171}}
|width=20|
|valign=top|
* {{flagIOCteamflagIOC|KEN|Mùa hè 1968|39}}
* {{flagIOCteamflagIOC|KOR|Mùa hè 1968|54}}
* {{flagIOCteamflagIOC|KUW|Mùa hè 1968|2}}
* {{flagIOCteamflagIOC|LIB|Mùa hè 1968|11}}
* {{flagIOCteamflagIOC|LBA|Mùa hè 1968|1}}
* {{flagIOCteamflagIOC|LIE|Mùa hè 1968|2}}
* {{flagIOCteamflagIOC|LUX|Mùa hè 1968|5}}
* {{flagIOCteamflagIOC|MAD|Mùa hè 1968|4}}
* {{flagIOCteamflagIOC|MAS|Mùa hè 1968|31}}
* {{flagIOCteamflagIOC|MLI|Mùa hè 1968|2}}
* {{flagIOCteamflagIOC|MLT|Mùa hè 1968|1}}
* {{flagIOCteamflagIOC|MEX|Mùa hè 1968|275}} (chủ nhà)
* {{flagIOCteamflagIOC|MON|Mùa hè 1968|2}}
* {{flagIOCteamflagIOC|MGL|Mùa hè 1968|16}}
* {{flagIOCteamflagIOC|MAR|Mùa hè 1968|24}}
* {{flagIOCteamflagIOC|NED|Mùa hè 1968|107}}
* {{flagIOCteamflagIOC|AHO|Mùa hè 1968|5}}
* {{flagIOCteamflagIOC|NZL|Mùa hè 1968|52}}
* {{flagIOCteamflagIOC|NCA|Mùa hè 1968|11}}
* {{flagIOCteamflagIOC|NIG|Mùa hè 1968|2}}
* {{flagIOCteamflagIOC|NGR|Mùa hè 1968|36}}
* {{flagIOCteamflagIOC|NOR|Mùa hè 1968|46}}
* {{flagIOCteamflagIOC|PAK|Mùa hè 1968|15}}
* {{flagIOCteamflagIOC|PAN|Mùa hè 1968|16}}
* {{flagIOCteamflagIOC|PAR|Mùa hè 1968|1}}
* {{flagIOCteamflagIOC|PER|Mùa hè 1968|28}}
* {{flagIOCteamflagIOC|PHI|Mùa hè 1968|49}}
* {{flagIOCteamflagIOC|POL|Mùa hè 1968|177}}
|width=20|
|valign=top|
* {{flagIOCteamflagIOC|POR|Mùa hè 1968|20}}
* {{flagIOCteamflagIOC|PUR|Mùa hè 1968|58}}
* {{flagIOCteamflagIOC|ROU|Mùa hè 1968|82}}
* {{flagIOCteamflagIOC|SMR|Mùa hè 1968|4}}
* {{flagIOCteamflagIOC|SEN|Mùa hè 1968|21}}
* {{flagIOCteamflagIOC|SLE|Mùa hè 1968|3}}
* {{flagIOCteamflagIOC|SIN|Mùa hè 1968|4}}
* {{flagIOCteamflagIOC|URS|Mùa hè 1968|312}}
* {{flagIOCteamflagIOC|ESP|Mùa hè 1968|122}}
* {{flagIOCteamflagIOC|SUD|Mùa hè 1968|5}}
* {{flagIOCteamflagIOC|SUR|Mùa hè 1968|1}}
* {{flagIOCteamflagIOC|SWE|Mùa hè 1968|100}}
* {{flagIOCteamflagIOC|SUI|Mùa hè 1968|85}}
* {{flagIOCteamflagIOC|SYR|Mùa hè 1968|2}}
* {{flagIOCteamflagIOC|ROC|Mùa hè 1968|name=Đài Loan|43}}
* {{flagIOCteamflagIOC|TAN|Mùa hè 1968|4}}
* {{flagIOCteamflagIOC|THA|Mùa hè 1968|41}}
* {{flagIOCteamflagIOC|TRI|Mùa hè 1968|19}}
* {{flagIOCteamflagIOC|TUN|Mùa hè 1968|7}}
* {{flagIOCteamflagIOC|TUR|Mùa hè 1968|29}}
* {{flagIOCteamflagIOC|UGA|Mùa hè 1968|11}}
* {{flagIOCteamflagIOC|USA|Mùa hè 1968|357}}
* {{flagIOCteamflagIOC|URU|Mùa hè 1968|27}}
* {{flagIOCteamflagIOC|VEN|Mùa hè 1968|23}}
* {{flagIOCteamflagIOC|VIE|Mùa hè 1968|9}}
* {{flagIOCteamflagIOC|ISV|Mùa hè 1968|6}}
* {{flagIOCteamflagIOC|YUG|Mùa hè 1968|69}}
* {{flagIOCteamflagIOC|ZAM|Mùa hè 1968|7}}
|}
|}
Người dùng vô danh