Khác biệt giữa các bản “Bệnh nghề nghiệp”

n
n (AlphamaEditor Tool, General Fixes)
 
Hiện nay, Bộ Y tế Việt Nam quy định có 5 nhóm với 25 loại bênh nghề nghiệp được bảo hiểm.
=== Danh mục bệnh nghề nghiệp của Việt Nam ===
Hiện nay Bộ Y tế Việt Nam mới chỉ quy định 30 bệnh nghề nghiệp, gồm:
#Bệnh bụi phổi-Silic nghề nghiệp, (nhóm I)
#Bệnh bụi phổi Atbet (Amiăng), (nhóm I)
#Bệnh bụi phổi bông, (nhóm I)
#Bệnh viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp, (nhóm I, 167/BYT-QĐ)
#Bệnh hen phế quản nghề nghiệp, (nhóm I, 27/2006/QĐ-BYT)
#Bệnh bụi phổi-Talc nghề nghiệp, (nhóm I, 44/2013/TT-BYT)
#Bệnh bụi phổi-Than nghề nghiệp, (nhóm I, 36/2014/TT-BYT)
#Bệnh nhiễm độc chì và các hợp chất chì, (nhóm II, )
#Bệnh nhiễm độc benzen và các hợp chất đồng đẳng của benzen, (nhóm II, )
#Bệnh nhiễm độc thuỷ ngân và các hợp chất của thuỷ ngân, (nhóm II, )
#Bệnh nhiễm độc mangan và các hợp chất của mangan, (nhóm II, )
#Bệnh nhiễm độc TNT (trinitro toluen), (nhóm II, )
#Bệnh nhiễm độc asen và các chất asen nghề nghiệp, (nhóm II, )
#Nhiễm độc chất Nicotin nghề nghiệp, (nhóm II, )
#Bệnh nhiễm độc hoá chất trừ sâu nghề nghiệp, (nhóm II, )
#Nhiễm độc cacbonmonoxit nghề nghiệp, (nhóm II, 27/2006/QĐ-BYT)
#Bệnh nhiễm độc Cadimi nghề nghiệp, (nhóm II, 42/2011/TT-BYT)
# Bệnh do quang tuyến X và các chất phóng xạ
#Bệnh điếc do tiếng ồn
#Bệnh rung chuyển nghề nghiệp
#Bệnh giảm áp mạn tính nghề nghiệp
#Bệnh sạm da nghề nghiệp
#Bệnh loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm tiếp xúc
#Bệnh lao nghề nghiệp
#Bệnh viêm gan virut nghề nghiệp
#Bệnh do xoắn khuẩn Leptospira nghề nghiệp
#Bệnh nốt dầu nghề nghiệp
#Bệnh viêm loét da, viêm móng và xung quanh móng nghề nghiệp
#Bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân
#Nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
 
Các bệnh nghề nghiệp trên được chia vào các nhóm:
<u>Nhóm I: Các bệnh bụi phổi và phế quản</u>