Khác biệt giữa các bản “Hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai”

n
→‎Tham khảo: AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:02.8437999
n (→‎Tham khảo: clean up, replaced: Nxb → Nhà xuất bản using AWB)
n (→‎Tham khảo: AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:02.8437999)
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
* Trần Đức Thạnh và ctv. "Hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai giá trị tài nguyên và vấn đề biến động cửa". ''Nghiên cứu Huế, Tập ba''. Huế: Trung tâm nghiên cứu Huế, 2003 [https://www.researchgate.net/publication/259074676_H_m_ph_Tam_Giang__Cu_Hai_gi_tr_ti_nguyn_v_vn__bin_ng_ca].
* Trần Đức Thạnh (chủ biên): Tiến hóa và động lực hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Nhà xuất bản. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội, 2010 [https://www.researchgate.net/publication/263656615_sch_chuyn_kho_Tin_ha_v_ng_lc_h_m_ph_Tam_Giang_-_Cu_Hai].