Khác biệt giữa các bản “Người Bru - Vân Kiều”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
|image=
|poptime= 149.559 + (ước 1999)
|popplace={{flagcountry|Laos}}: 69.000<br />{{flagcountry|Vietnam}}: 5574.559506 (2009)<br />{{flagcountry|Thailand}}: 25.000
|rels=Tín ngưỡng dân gian (thờ cúng tổ tiên), [[Phật giáo]]
|langs=[[Tiếng Bru]] (đông, tây), [[tiếng Việt]], [[tiếng Lào]], [[tiếng Thái]]