Khác biệt giữa các bản “Electric Light Orchestra”

{{col-end}}
 
=== Dòng thời gianTimeline ===
<timeline>
ImageSize = width:800 height:450
Colors =
id:voc value:red legend:Hát
id:ww value:gray(0.5) legend:Các nhạc khíNhạc_khí
id:viol value:drabgreen legend:Violin
id:cello value:darkblue legend:Cello
id:b value:blue legend:Bass
id:dr value:orange legend:Trống
id:alb value:black legend:Album phòng thuAlbum_phòng_thu
 
LineData =