Khác biệt giữa các bản “Thực vật hạt trần”

không có tóm lược sửa đổi
}}
 
'''Thực vật hạt trần''' hay '''thực vật khỏa tử''' ('''''Gymnospermae''''') là một nhóm [[thực vật có hạt]] chứa các hạt trên các cấu trúc tương tự như hình nón (còn gọi là quả nón, mặc dù chúng không phải là quả thực thụ) chứ không phải bên trong quả như thực vật hạt kín. Thuật ngữ gymnospermae có nguồn gốc từ [[tiếng Hy Lạp]] ''gumnospermos'', được dịch thành "các hạt trần". Tên gọi này chỉ ra rằng các hạt không được hình thành trong các noãn hay bên trong quả, như ở [[thực vật có hoa|thực vật hạt kín]], mà được tìm thấy trên các vảy bắc của quả nón hoặc các cấu trúc tương tự.
 
Việc sản xuất hạt phân biệt thực vật hạt trần (cùng với thực vật hạt kín) với các thành viên khác của nhóm [[thực vật có mạch]]. Vì thế cùng với thực vật hạt kín, chúng tạo ra phân nhóm [[thực vật có hạt]] trong thực vật có mạch.