Khác biệt giữa các bản “Huy chương Phúc lợi công cộng”

n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:15.3030000)
 
== Danh sách người đoạt Huy chương==
<div style="font-size:100%; -moz-column-count:3; column-count:3;">
*2015: [[Neil deGrasse Tyson]]
*2014: [[John Porter]]
*2013: [[Bill Gates]] và [[Melinda Gates]]
*2012: [[Harold T. Shapiro]]