Khác biệt giữa các bản “Mã hóa”

Mã hóa
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:04.5187383)
(Mã hóa)
Quá trình mã hóa được tiến hành bằng cách áp dụng [[hàm số|hàm toán học]] ''E'' lên thông tin ''P'', vốn được biểu diễn dưới dạng số, để trở thành thông tin đã mã hóa ''C''.
 
Quá trình giải mã được tiến hành ngược lại: áp dụng hàm ''D'' lên thông tin ''C'' để được thông tin đã giải mã ''P''.Cách mã hóa còn thường được dùng trong các cơ quan mật vụ quan trọng, có nhiều lợi ích trong việc bảo vệ thông tin của người dùng
 
==Các hệ thống mã hóa==
Người dùng vô danh