Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
→‎Liên kết ngoài: AlphamaEditor, Executed time: 00:00:09.8031775
==Liên kết ngoài==
{{commonscat-inline|TrES-4 b|TrES-4}}
* {{chú thích báo | url = http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/6934603.stm | title = Team finds largest exoplanet yet | publisher = [[BBC|BBC News]] | date = ngày 7 Augusttháng 8 năm 2007 }}
* {{chú thích báo | url = http://abc.net.au/news/stories/2007/08/08/1999558.htm | title = New monster planet 'could float on water' | publisher = [[ABC News (Australia)]] | date = ngày 7 Augusttháng 8 năm 2007 }}
* {{chú thích báo
| url=http://www.space.com/scienceastronomy/070806_largest_exoplanet.html
| title= Largest Known Exoplanet Discovered
| date=Augustngày 6, tháng 8 năm 2007
| publisher=[[Space.com]] news service
| first=Ker
| last=Than
| accessdate = ngày 7 tháng 8 năm 2007-08-07}}
}}
* {{chú thích báo
| url=http://space.newscientist.com/article/dn12430-largest-known-exoplanet-puzzles-astronomers.html
| title= Largest known exoplanet puzzles astronomers
| date=Augustngày 6, tháng 8 năm 2007
| publisher=[[New Scientist|NewScientist.com]] news service
| first=Hazel
| last= Muir
| accessdate = ngày 7 tháng 8 năm 2007-08-07}}
}}
 
{{Sky|17|53|13|+|37|12|42|1400}}