Khác biệt giữa các bản “Đoàn Diên Khánh”

không có tóm lược sửa đổi
| gender =
| hometown =
| family = Đoàn Thọ Huy (em họ),<br>[[Đoàn Chính Minh]] (em họ),<br>[[Đoàn Chính Thuần]] (em họ)
| spouse =
| romantic_interests =
Người dùng vô danh