Khác biệt giữa các bản “Đường Trường Sơn”

link vpbq
(link vpbq)
 
==Liên kết ngoài==
*Đồng Sĩ Nguyên, [http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4n0n3n3n31n343tq83a3q3m3237nvn Đường xuyên Trường Sơn]
*[http://hanoi.vnn.vn/chuyen_de/9904/ Chuyên đề: 40 năm bộ đội Trường Sơn]
* John T. Correll, ''[http://www.afa.org/magazine/nov2005/1105trail.asp The Ho Chi Minh Trail]'', Airforce Magazine Online, November 2005, Vol. 88, No. 11
Người dùng vô danh