Mời bác ủng hộ bài Espoo ( hiện đang là ứng cử viên )NAB 04:45, ngày 23 tháng 9 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]