Khác biệt giữa các bản “Huỳnh Văn Cao”

không có tóm lược sửa đổi
* David Halberstam, "Vietcong downs five U.S. copters, hits nine others." The New York Times. Jan. 3, 1963
* Hoành Linh [[Đỗ Mậu]], ''Việt Nam Máu lửa quê hương tôi'', NXB Hương Quê, 1986.
 
 
* {{chú thích sách |author=Trần Ngọc Thống, Hồ Đắc Huân, Lê Đình Thụy |year=2011 |title=Lược sử quân lực Việt Nam Cộng hòa |publisher=Hương Quê |isbn=978-0-9852-1820-1}} {{cần số trang}}
 
1.467

lần sửa đổi