Khác biệt giữa các bản “Cai Lậy (huyện)”

không có tóm lược sửa đổi
n (→‎Từ năm 1976 đến nay: AlphamaEditor, sửa liên kết chưa định dạng, Excuted time: 00:00:29.6320000)
* Phía nam là huyện [[Chợ Lách]], tỉnh [[Bến Tre]] được phân ranh bằng con [[sông Tiền]]
== Các đơn vị hành chính ==
Huyện Cai Lậy có 16 đơn vị hành chính cấp xã bao gồm<ref name="CP"/>: [[Bình Phú, Cai Lậy|Bình Phú]], [[Cẩm Sơn, Cai Lậy|Cẩm Sơn]], [[Hiệp Đức, Cai Lậy|Hiệp Đức]], [[Hội Xuân]], [[Long Tiên, Cai Lậy|Long Tiên]], [[Long Trung]], [[Mỹ Long, Cai Lậy|Mỹ Long]], [[Mỹ Thành Bắc, Cai Lậy|Mỹ Thành Bắc]], [[Mỹ Thành Nam, Cai Lậy|Mỹ Thành Nam]], [[Ngũ Hiệp, Cai Lậy|Ngũ Hiệp]], [[Phú An, Cai Lậy|Phú An]], [[Phú Cường, Cai Lậy|Phú Cường]], [[Phú Nhuận, Cai Lậy|Phú Nhuận]], [[Tam Bình, Cai Lậy|Tam Bình]], [[Tân Phong, Cai Lậy|Tân Phong]], [[Thạnh Lộc, Cai Lậy|Thạnh Lộc]].
Huyện Cai Lậy có 16 đơn vị hành chính cấp xã bao gồm<ref name="CP"/>:
{|
|
* [[Thạnh Lộc, Cai Lậy|Thạnh Lộc]]
* [[Mỹ Thành Bắc, Cai Lậy|Mỹ Thành Bắc]]
* [[Phú Cường, Cai Lậy|Phú Cường]]
* [[Mỹ Thành Nam, Cai Lậy|Mỹ Thành Nam]]
* [[Phú Nhuận, Cai Lậy|Phú Nhuận]]
* [[Bình Phú, Cai Lậy|Bình Phú]]
* [[Cẩm Sơn, Cai Lậy|Cẩm Sơn]]
* [[Phú An, Cai Lậy|Phú An]]
|
* [[Mỹ Long, Cai Lậy|Mỹ Long]]
* [[Long Tiên, Cai Lậy|Long Tiên]]
* [[Hiệp Đức]]
* [[Long Trung]]
* [[Hội Xuân]]
* [[Tân Phong, Cai Lậy|Tân Phong]]
* [[Tam Bình, Cai Lậy|Tam Bình]]
* [[Ngũ Hiệp, Cai Lậy|Ngũ Hiệp]].
|}
[[Tập tin:Nhà thờ Tin Lành, Tiền Giang.jpg|nhỏ|phải|nhà thờ Tin Lành ở Cai Lậy]]
 
{{Sơ khai Hành chính Việt Nam}}
{{Huyện thị tỉnh Tiền Giang}}
{{Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Cai Lậy}}
{{Huyện thị Đồng bằng sông Cửu Long}}
 
Người dùng vô danh