Khác biệt giữa các bản “Chiến tranh Ấn Độ – Pakistan”

n
Sau khi [[Pakistan]] tách khỏi [[Ấn Độ]] thành quốc gia độc lập tháng 8 năm 1947 theo kế hoạch [[Maobettơn]] của Anh, từ đó [[Pakistan]] tìm cách thôn tính các tiểu vương quốc [[Giamu]] và [[Casơmia]] (nơi có 70% dân số theo [[Đạo Hồi]]), phế chuất tiểu vương Casơmia Guláp Xinh (người theo Ấn Độ giáo).
==Chiến tranh (1947-1948)==
Sau khi tiến hành các hoạt động xâm nhập, lợi dụng tôn giáo xúi giục những người theo đạo Hồi nổi dậy chống chính quyền, ngày 20 tháng 10 năm 1947 [[Pakistan]] đưa quân đánh chiếm Giamu và Casơmia. Tiểu vương Casơmia Guláp Xinh chạy sang [[Đêli]] ([[Ấn Độ]]) yêu cầu giúp đỡ và ký hiệp ước xác nhập [[Casơmia]] vào [[Ấn Độ]] (20 - 10 - 1947). Trên cởcơ sở đó, [[Ấn Độ]] cho quân nhảy dù xuống [[Casơmia]], nhanh chóng dành quyền kiểm soát, đẩy lùi quân [[Pakistan]].
 
Tháng 12 năm 1947 quân đội [[Pakistan]] cùng với lực lượng nổi dậy [[Hồi giáo]] tiếp tục tấn công vào khu vực tây nam [[Casơmia]].
Nhờ vai trò chung gian hòa giải của [[Liên Hợp Quốc]], ngày 31 tháng 12 năm [[1948]] hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, có hiệu lực từ 1 - 1 - [[1949]].
 
Tuy nhiên vấn đề [[Giamu]] và [[Casơmia]] vẫn là nguyên nhân làm bùng nổ chiến tranh giữa hai nước vào những năm [[1965]] và năm [[1971]].
 
==Chiến tranh (1965)==
Bắt đầu từ sự kiện ngày 5 tháng 8 năm 1965 khi các nhóm vũ trang [[Pakistan]] ở [[Adat]] đột nhập qua giới tuyến ngừng bắn sang khu vực [[Casơmia]] do [[Ấn Độ]] kiểm soát (được xác định sau ''chiến tranh Ấn Độ - Pakistan 1947-1948'') dẫn đến việc [[Ấn Độ]] cũng cho quân chiếm một số điểm trên tuyến ngừng bắn phía [[Pakistan]].