.Thành viên này tuổi Nhâm Dần

.Thành viên này có tuổi thơ sống ở phố Vinh Quang - Hoàng Su Phì - Hà Giang

.Thành viên này được người Mèo Hà Giang cấp bằng vi tính

.Thành viên này chỉ dùng được duy nhất một thứ tiếng Việt

.Thành viên này sinh ra ở Nam Định

.Thành viên này bán cá cảnh tại trường cấp 2 Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

.Khi gặp ai cũng nói tôi là bản sao của người này

.Liên lạc: ĐT:0904930188; hoặc: Phuongcacanh2@yahoo.com.vn