Trần Phế Đế

trang định hướng Wikimedia

Trần Phế Đế (chữ Hán:陳廢帝) có thể là một trong những vị vua sau:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa