Trần Chí Hiếu Đế

trang định hướng Wikimedia

Trần Chí Hiếu Đế (chữ Hán:陳至孝帝) có thể là:

Danh sách

sửa
  • Trần Chí Hiếu Đế Trần Thừa: gọi tắt theo thụy hiệu dài được truy tôn là Khai Vận Lập Cực Hoằng Nhân Ứng Đạo Thuần Chân Chí Đức Thần Vũ Thánh Văn Thùy Dụ Chí Hiếu Hoàng Đế
  • Trần Chí Hiếu Đế Trần Vượng: gọi tắt theo tôn hiệu dài là Thể Nguyên Ngự Cực Duệ Thánh Chí Hiếu Hoàng Đế

Xem thêm

sửa