Thành viên:Ti2008/bài viết

Nơi lưu trữ các mục từ đã tham gia đóng góp trên Wiki, phân loại để tiện theo dõi bổ sung thêm:

TT Quốc gia Các mục từ Ghi chú
1 Ai Cập Ai Cập cổ đại, Pharaon, Tiu (pharaon), Thesh, Hsekiu, Wazner, Scorpion I, Ka (pharaon), Scorpion II, Narmer, Menes, Hor-Aha, Djer, Djet, Merneith, Den (pharaon), Anedjib, Semerkhet, Qa'a, Hotepsekhemwy, Djoser, Sekhemkhet, Khaba, Huni, Sneferu, Khufu, Djedefra, Khafre, Menkaure, Shepseskaf, Thampthis, Userkaf, Sahure, Neferirkare Kakai, Pepi I, Merenre I, Pepi II, Neitiqerty Siptah, Neferkara I, Mentuhotep II, Mentuhotep III, Mentuhotep IV, Amenemhat I, Senusret I, Amenemhat II, Senusret II, Senusret III, Amenemhat III, Amenemhat IV, Sobekneferu, Sobekhotep IV, Merneferre Ai, Khamudi, Kamose, Ahmose I, Amenhotep I, Thutmosis I, Thutmosis II, Thutmosis III, Hatshepsut, Amenhotep II, Thutmosis IV, Amenhotep III, Akhenaton, Smenkhkare, Neferneferuaten, Tutankhamen, Ay, Horemheb, Ramses I, Seti I, Ramses II, Sesostris, Merneptah, Amenmesse, Seti II, Siptah, Twosret, Yarsu, Setnakhte, Ramses III, Ramses IV, Ramses V, Ramses VI, Ramses IX, Ramses XI, Pinedjem I, Psusennes I, Siamun, Shoshenq I, Piye, Shabaka, Taharqa, Osorkon IV, Necho I, Apries, Amasis II, Psametik III, Amyrtaeus, Teos của Ai Cập, Nectanebo II, Ai Cập thuộc Hy Lạp, Ptolemaios I, Ptolemaios II, Ptolemaios III, Ankhmakis, Ptolemaios VIII, Ptolemaios VIII, Ptolemaios XI, Muhammad Ali của Ai Cập, Ibrahim Pasha của Ai Cập, Isma'il Pasha, Tewfik Pasha Nhiều bài sơ khai, cần nâng cấp sau này
2 Ba Tư Lịch sử Iran, Jamshid, Kaveh, Nhà Kayani, Kai Khosrow, Deioces, Phraortes, Madius, Cyaxares, Astyages, nhà Achaemenid, Achaemenes, Teispes, Cyrus I, Cambyses I, Cyrus Đại đế, Cambyses II, Smerdis, Darius I, Xerxes I, Artaxerxes I, Xerxes II, Sogdianus, Darius II, Artaxerxes II, Artaxerxes III, Arses, Darius III, Bessus, Seleukos I Nikator, Antiokhos III Đại đế, Antiokhos VII Sidetes, Mithridates I của Parthia, Mithridates II của Parthia, Parthia, Nhà Arsacid, Nhà Sassanid, Ardashir I, Shapur I, Hormizd II, Shapur II, Peroz I, Hormizd III, Khosrau I, Khosrau II, Hormizd VI, Yazdegerd III, Mahmud của Ghazni, Muhammad I của Khwarezm, Muhammad II của Khwarezm, đế quốc Khwarezm, Shahrukh Mirza, Ulugh Beg, Nhà Safavid, Ismail I, Tahmasp I, Ismail II, Mohammed Khodabanda, Abbas I của Ba Tư, Safi của Ba Tư, Abbas II của Ba Tư, Suleyman I của Ba Tư, Soltan Hosein, Nader Shah Afshar, Karim Khan Zand, Ismail III, Lotf Ali Khan, Mohammad Khan Qajar, Fath Ali Shah Qajar, Nasser al-Din Shah Qajar, Mozaffar al-Din Shah Qajar, Soltan Ahmad Shah Qajar, Reza Shah, Mohammad Reza Pahlavi
3 Thổ Nhĩ Kỳ Alp Arslan, Malik Shah I, Kaykhusraw I, Kayqubad I, Kaykaus I, Đế quốc Ottoman, Osman I, Orhan I, Mehmed I, Murad II, Mehmed II, Bayezid II, Selim I, Suleiman I, Selim II, Murad III, Mehmed III, Ahmed I, Mustafa I, Osman II, Murad IV, Ibrahim I, Mehmed IV, Suleiman II, Ahmed II, Mustafa II, Ahmed III, Mahmud I, Osman III, Mustafa III, Abdulhamid I, Selim III, Mustafa IV, Mahmud II, Abdulmecid I, Abdulaziz, Murad V, Abdul Hamid II, Mehmed V, Mehmed VI, Mustafa Kemal Ataturk, Chiến tranh Ottoman-Safavid (1623-1639), Trận Mohács, Cuộc vây hãm Viên, Đại chiến Thổ Nhĩ Kỳ, Trận Viên, Trận Mohács (1687), Chiến tranh giành độc lập Thổ Nhĩ Kỳ, Chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ (1768–1774)
4 Áo, Đức Arnulf của Kärnten, Otto I của Thánh chế La Mã, Otto II của Thánh chế La Mã, Heinrich II của Thánh chế La Mã, Heinrich IV của Thánh chế La Mã, Philipp xứ Schwaben, Friedrich II của Thánh chế La Mã, Rudolf I của Đức, Karl V của Thánh chế La Mã, Ferdinand I của đế quốc La Mã Thần thánh, Maximilian II của Thánh chế La Mã, Rudolf II của Thánh chế La Mã, Matthias của Thánh chế La Mã, Ferdinand II của Thánh chế La Mã, Ferdinand III của đế quốc La Mã Thần thánh), Friedrich Wilhelm I xứ Brandenburg, Friedrich Wilhelm I của Phổ, Friedrich II của Phổ, Phép lạ của Nhà Brandenburg, August Wilhelm của Phổ, Joseph II của Thánh chế La Mã, Wilhelm I của Đức, Trận Landeshut (1760), Friedrich Wilhelm von Seydlitz, Friedrich III của Đức, Wilhelm II của Đức, Đế quốc Áo, Friedrich I của Phổ, Friedrich của Phổ, Cuộc vây hãm Pirna, Trận Burkersdorf
5 Trung Quốc Ngũ Long, Hữu Sào, Toại Nhân, Hoàng Đế, Nữ Oa, Chuyên Húc, Đế Chí,, Hán Cao Tổ, Lưu Hồng, Hán Vũ Đế, Lưu Hạ, Hán Nguyên Đế, Hán Thành Đế, Lưu Ý, Hán Thuận Đế, Hán Chất Đế, Đường Thái Tông, Liêu Thánh Tông, Tống Thái Tông, Minh Thái Tổ, Minh Thành Tổ, Hoàng Thái Cực, Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Ban Siêu
6 Việt Nam Triệu Minh Vương, Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lê Lợi, Lê Thái Tông, Lê Thánh Tông, Lê Hiến Tông, Lê Túc Tông, Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, Hàm Nghi, Duy Tân, Lưu Cầu Huyết Lệ Tân Thư, Con rồng tre, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chế Củ, Ngoại giao thời Tây Sơn, Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Linh
7 Ấn Độ Tần-bà-sa-la, A-xà-thế, Chandragupta Maurya, A-dục vương, Demetrios I của Đại Hạ, Menandros I, Kanishka, Samudragupta, Chandragupta II, Harsha, Rajaraja Chola I, Rajendra Chola I, Alauddin Khilji, Babur, Đế quốc Mogul, Humayun, Akbar Đại đế, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb, Shivaji, Tippu Sultan, Jassa Singh Ahluwalia, Ranjit Singh, Kharak Singh
8 Hy Lạp Perikles, Philipos II của Macedonia, Alexandros Đại đế, Trận Gaugamela, Philipos III của Macedonia, Alexandros IV của Macedonia, Ptolemaios Keraunos, Alexandros V của Macedonia, Pyrros của Ipiros
9 Anh Alfred Đại đế, Canute Đại đế, Henry II của Anh, Richard I của Anh, Edward I của Anh, Edward III của Anh, Henry IV của Anh, Henry V của Anh, Edward V của Anh, Henry VIII của Anh, Charles I của Anh, Charles II của Anh
10 La Mã Tiberius, Nero, Nerva Trajan, Hadrian, Marcus Aurelius, Commodus, Septimius Severus, Marcus Julius Philippus
11 Nga Pyotr Aleksandrovich Rumyantsev, Yuri Dolgoruki, Aleksandr Yaroslavich Nevsky, Fyodor I của Nga, Pyotr I của Nga, Nikolai I của Nga, Aleksandr II của Nga, Aleksandr III của Nga, Nikolai II của Nga, Iosif Vissarionovich Stalin, Cách mạng Nga (1905), Pyotr Arkadyevich Stolypin, Cuộc hành trình về phía Đông của Nikolai II, Elizaveta Petrovna
12 Khalip Abu Bakar, Omar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali, Abd al-Malik, Omar II, Harun Al-Rashid, Al-Mustansir, Abdulmecid II
13 Babylon Nebuchadnezzar II, Amel-Marduk
14 Hoa Kỳ Cách mạng Hoa Kỳ, George Clinton, Abraham Lincoln
15 Nhật Bản Thiên hoàng Nhân Đức, Cải cách Đại Hóa, Thiên hoàng Hậu Điểu Vũ, Thiên hoàng Dụng Minh, Thánh Đức Thái tử, Thiên hoàng Đề Hồ, Thiên hoàng Kōtoku, Thiên hoàng Chính Thân Đinh, Tokugawa Ieyasu, Tokugawa Iemitsu, Thiên hoàng Hậu Đào Viên, Thiên hoàng Nhân Hiếu, Thiên hoàng Hiếu Minh, Thiên hoàng Minh Trị, Kōtoku Shūsui, Katayama Sen, Thiên hoàng Đại Chính, Chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, Hiến pháp Đế quốc Nhật Bản, Kobayashi Takiji
16 Hung Nô Attila
17 Afghanistan Muhammad của Ghor, Ahmad Shah Durrani, Amanullah Khan
18 Khác Hoang mạc Atacama, Cuộc nổi dậy Orlov, Georgios I của Hy Lạp, Giáo hoàng Piô XII, Những người Zaporozhe (tranh), Wally Jay, Dan Inosanto, Ed Parker, Stefanía Fernández, Thời kỳ Cận đại, Felipe II của Tây Ban Nha, Felipe IV của Tây Ban Nha, José de San Martin, Francisco Franco, Selim I Giray, Vua của châu Á, Gustav II Adolf, Karl XI của Thụy Điển, Karl XII của Thụy Điển, Heinrich Lenz
19 Triều Tiên Triều Tiên Thế Tông, Triều Tiên Chính Tổ
20 Hungary Rákosi Mátyás, Kádár János