Nhà Khwarezm-Shah

(Đổi hướng từ Đế quốc Khwarezm)

Đế quốc Khwarezm, cũng được gọi là Nhà Khwarezm Shah, Vương quốc Hoa Lạt Tử Mô là một triều đại do những chiến binh Mamluk người TurkBa Tư, thuộc hệ phái Sunni của đạo Hồi, cai trị với tư cách là chư hầu của nhà Đại Seljuk ban đầu, đến thế kỷ 11 thì độc lập. Đế quốc Khwarazmia tồn tại cho tới khi bị quân Mông Cổ xâm lược năm 1220. Triều đại này đã được sáng lập bởi Anush Tigin Garchai, một nô lệ của các hoàng đế nhà Seljuk, trở thành tỉnh trưởng Khwarezm. Con trai ông, Qutb ud-Din Muhammad I, trở thành vị hoàng đế đầu tiên của người Khwarezm.

Các hoàng đế nhà Khwarezm Shah sửa

Nhà Ma'munid sửa

Nhà Altuntashid sửa

Không triều đại sửa

Anushtiginid sửa

Không triều đại sửa

Anushtiginid sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa