Trận Landeshut là một trận chiến diễn ra vào ngày 23 tháng 6 năm 1760 trong cuộc Chiến tranh Bảy năm. Vua nước Phổ là Friedrich II Đại Đế giữ vững được tỉnh Silesia trong chiến dịch năm 1759, và chiến dịch năm 1760 mở ra với trận đánh Landeshut này. Landeshut vốn được trấn thủ bởi tướng Heinrich August de la Motte Fouqué, bạn thân của vua Friedrich II Đại Đế trong thập niên 1730.[3] Quân Áo chiếm được Landeshut.[4]

Trận Landeshut
Một phần của Chiến tranh Bảy năm
Thời gian23 tháng 6 năm 1760
Địa điểm
Kết quả Chiến thắng quyết định của quân Áo
Tham chiến
Vương quốc Phổ Phổ Đế quốc La Mã Thần thánh Áo
Chỉ huy và lãnh đạo
Tướng Fouqué (bị bắt[1]) Tướng von Laudon
Lực lượng
12,000 binh sĩ 28,000 binh sĩ
Thương vong và tổn thất
2,000 chiến sĩ hy sinh
8,000 chiến sĩ bị bắt[2]

Trong trận này, một đạo quân Phổ gồm 12.000 binh sĩ dưới sự chỉ huy của Tướng Heinrich August de la Motte Fouqué chiến đấu với hơn 28.000 quân Áo dưới sự chỉ huy của Tướng Ernst Gideon von Laudon, nhà quân sự lỗi lạc nhất của quân đội Áo lúc đó. Quân Áo giành chiến thắng và bắt giữ tướng Heinrich August de la Motte Fouqué.[5] Trong trận chiến, dù quân giặc mạnh hơn hẳn nhưng Fouqué vẫn đấu tranh tới cùng, và điều này thể hiện ông có lòng dũng cảm lớn lao chẳng khác chi quân sĩ La Mã cổ đại. Chỉ có lòng dũng cảm của ông mới an ủi được vua Friedrich II Đại Đế, khi nhà vua hay tin về chiến bại tại Landeshut.[6]

Tuy chiến dịch năm 1760 mở đầu với chiến bại tại Landeshut,[7] chiến dịch này trở thành một cuộc chinh chiến hiển hách của vua Friedrich II Đại Đế - một vị Đại Danh tướng trong lịch sử quân sự.[8] Ông đánh tan tác quân Áo trong trận đánh tại Liegnitz vào tháng 8, và tại Torgau vào tháng 11 năm đó.[4][9]

Chú thích sửa

  1. ^ Christopher Duffy, The army of Frederick the Great, trang 39
  2. ^ Szabo p.279
  3. ^ Christopher Duffy, Frederick the Great: A Military Life, trang 197
  4. ^ a b Jay Luvaas, Frederick the Great on the Art of War, trang 9
  5. ^ Christopher Duffy, Russia's military way to the West: origins and nature of Russian military power, 1700-1800, trang 113
  6. ^ Christopher Duffy, Frederick the Great: A Military Life, trang 198
  7. ^ Jay Luvaas, Frederick the Great on the Art of War, trang 242
  8. ^ Jay Luvaas, Frederick the Great on the Art of War, trang 2
  9. ^ Christopher Duffy, The army of Frederick the Great, trang 195

Thư mục sửa