Khác biệt giữa các bản “Tổng thống”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
 
== Xem thêm ==
*[[Chủ tịch nước]] - đa phần là nguyên thủ các nước hệ thống Xã hội Chủ nghĩa.
*[[Vua]]
*[[Vua]] - nước theo chế độ quân chủ.
 
==Tham khảo==