Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Norodom”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
 
== Ký hiệp định bảo hộ ==
Sau khi vua cha [[Ang Duong]] mất năm 1860, ''Ang Vody'' là con trưởng lên nối ngôi, đặt hiệu là Norodom I. Đến năm 1861 (tân dậu), thì người em là [[Sivotha|hoàng tử Sivotha]] nổi lên tranh ngôi, buộc Norodom phải chạy sang [[Xiêm]]. Sang năm 1862 (nhâm tuất) vua [[Xiêm]] sai quân đưa Norodom về nước, và đặt quan ở [[Oudong (Campuchia)|Oudong]] để bảo hộ [[Campuchia|Cao Miên]]<ref name=TTKim>Trần Trọng Kim. [[Việt Nam sử lược|Việt Nam Sử lược]]. Phần V - Cận Kim Thời Đại. "7. Việc Bảo Hộ Cao Miên."</ref>.
 
Lúc bấy giờ ở [[Campuchia|Cao Miên]] có giám mục là Miche khuyên vua Norodom tìm đến [[nước Pháp]] thì [[Xiêm]] không dám bắt nạt nữa. Bên [[Nam Kỳ]] thuộc Pháp thiếu tướng De La Grandière cũng cử đại úy [[Ernest Doudart de Lagrée]] sang kinh doanh việc bảo hộ [[Campuchia|Cao Miên]].